Институт за национална историја
English
Македонски
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести и настани
 • Одделенија на ИНИ
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско - турски период
  • Одделение за историјата на Балканот и на Македонија (1800 - 1914)
  • Одделение за историјата на Македонскиот народ (1914 - 1941)
  • Одделение за нова и најнова историја (1941 - 1991)
  • Балканолошко одделение
  • Одделението за Културна историја
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
   (студии од втор циклус)
   • ИСТОРИЈА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА ВИЗАНТИЈА
   • БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА ВО ОСМАНЛИСКО ТУРСКИОТ ПЕРИОД
   • БАЛКАНОТ ВО ЕРАТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРЖАВИ
   • ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ
   • ВОЕНА ИСТОРИЈА
   • ИСТОРИЈА НА РЕЛИГИИТЕ И КУЛТОВИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
   • ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА
   • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА XIX И XX ВЕК
   • ИСТОРИЈА НА ДИПЛОМАТИЈАТА НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ
  • Докторски
   (студии од трет циклус)
   • Историја на Македонија
   • Културна историја и географија на Македонија
 • Публикации
  • Гласник на ИНИ
  • Монографии
  • Зборници на документи
  • Магистерски трудови
  • Докторски трудови
 • Истражувања и проекти
  • Истражувања
   • 2017
   • 2018
   • 2019
  • Проекти
   • Реализирани проекти
   • Тековни проекти

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус на студии-докторски студии на студиските програми Историја на Македонија и Културна историја и географија на Македонија кои ги исполнуваат условите

12.10.2021 -

Институтот за национална историј – Скопје ја објавува Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус на студии-докторски студии на студиските програми Историја на Македонија и Културна историја и географија на Македонија кои ги исполнуваат условите

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус на студии-докторски студии на студиските програми Историја на Македонија и Културна историја и географија на Македонија кои ги исполнуваат условите
НАУЧЕН СОБИР Современата македонска држава – две етапи во процесот на нејзиното формирање и развој: 1941 – 1991 / 1991 – 2021 година

24.09.2021 -

На 27-28 септември (понеделник - вторник) 2021 г. ќе се одржи Научниот собир СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА – ДВЕ ЕТАПИ ВО ПРОЦЕСОТ НА НЕЈЗИНОТО ФОРМИРАЊЕ И РАЗВОЈ: 1941 – 1991 / 1991 – 2021 ГОДИНА.

Научниот собир е во организација на Институтот за национална историја, Скопје и МАНУ. Собирот ќе биде отворен во Свечената сала на МАНУ на 27 септември (понеделник) 2021 г. во 10 часот. На отворањето поздравни обраќања ќе имаат акад. Љупчо Коцарев (претседател на МАНУ), Живко Кондев (шеф на Кабинетот на Киро Глигоров, прв претседател на независна Македонија), Владо Поповски (советник на Кабинетот на Борис Трајковски, поранешен претседател на Р Македонија), Н. Е. Бранко Црвенковски (поранешен претседател на Р Македонија), Н. Е. Ѓорге Иванов (поранешен претседател Р Македонија), Н. Е. Стево Пендаровски (претседател на РС Македонија)

Сите сесии ќе бидат одржани преку Зум-апликацијата,, а упатство за вклучување на собирот ќе биде доставено од официјалната е-адреса на МАНУ.Програма на Научниот собир Современата македонска држава – две етапи во процесот на нејзиното формирање и развој: 1941 – 1991 / 1991 – 2021 година
СООПШТЕНИЕ за начинот на пријавување и запишување на докторски студии во академската 2021/2022 г. на Универзитетот „Св. Кирил и Методик“ во Скопје


Донесен План на ЈНУ Институт за национална историја за родова еднаквост

15.09.2021 -

Советот на ЈНУ Институт за национална историја-Скопје на својата редовна 13. седница одржана на 2.9.2021 г. го донесе планот на ЈНУ Институт за национална историја за родова еднаквост.План на ЈНУ Институт за национална историја за родова еднаквост


Одбрана на докторскиот труд од кандидатот м-р Павле Арсоски на 23.7.2021 година

13.07.2021 -

ЈНУ Институт за национална историја-Скопје, соопштува дека на ден 23.7.2021 година (петок) во 11.00 часот, кандидатот м-р Петар Арсоски ќе го брани докторскиот труд со наслов:Меѓународните воени фактори и Армија на Република Македонија/Армија на Република Северна Македонија (историска генеза 1992-2020)Одбраната ќе се одржи преку платформата ЗООМ


Соопштение за одбрана на докторскиот труд на м-р Петар Арсоски


Одбрана на магистерскиот труд од кандидатката Маја Суша на 13.7.2021 година

06.07.2021 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 13.7.2021 ГОДИНА (ВТОРНИК) ВО 10.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТОТ МАЈА СУША ЌЕ ГО БРАНИ МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД СО НАСЛОВ:МАКЕДОНСКИТЕ НОСИТЕЛИНА ПОЧЕСНОТО ПРИЗНАНИЕ „ПРАВЕДНИК МЕЃУ НАРОДИТЕ“Одбраната ќе се одржи преку платформата ZOOM


Соопштение за одбрана на магистерскиот труд на Маја Суша


Покана за промоција на Гласникот на ИНИ


Повик за учество на научниот собир „Формирањето и развојот на македонската држава (1941 – 1991)

29.04.2021 -

НАУЧЕН СОБИР

ФОРМИРАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА (1941 – 1991)


ПО ПОВОД
80 ГОДИНИ ОД ПОЧЕТОКОТ НА НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКА
ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА И
30 ГОДИНИ ОД ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА
Скопје, 7 октомври 2021 г.

РАБОТНИ ТЕЗИ


 • • Македонија во Втората светска војна
 • • Идејата за обединување на Македонија во Втората светска војна
 • • Историскиот наратив, историската меморија и оралната историја за Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија

 • • Македонското малцинство и македонската дијаспора по Втората светска војна
 • • Македонија како федерална единица во рамките на Југословенската Федерација
 • • Општествените, политичките, економските и културните прилики
 • • Етничките заедници и меѓунационалните односи
 • • Распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и осамостојувањето на Република Македонија
 • • Меѓународното признавање на Република Македонија
 • • Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија, Македонија како федерална единица во рамките на Југословенската Федерација и осамостојувањето на Република Македонија во наставата по историјаПРИЈАВУВАЊЕ


Рок за доставување на пријавите: 30 мај 2021 г.
Известување за прифаќање на пријавите: 15 јуни 2021 г.
Пријавите треба да се испратат на следнава е-адреса: nevenradicheski@gmail.com

Научниот собир ќе се одржи на 7 октомври 2021 г. преку платформата Зум.
Работен јазик: македонски.
Излагањето на рефератите е ограничено на 10 минути.

Учеството на Собирот не се наплаќа.
Рецензираните реферати од Собирот ќе бидат објавени во посебен зборник. Упатството за авторите ќе биде испратено дополнително.За дополнителни информации можете да контактирате со секретарот на Собирот, проф. д-р Невен Радически, на е-адреса: nevenradicheski@gmail.com

Повик и пријава за учество на научниот собир „Формирањето и развојот на македонската држава (1941 – 1991)“


CALL FOR PAPERS: 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN BYZANTINE AND MEDIEVAL STUDIES “DAYS OF JUSTINIAN I", Skopje, 12-14 November, 2021

28.04.2021 -

CALL FOR PAPERS 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN BYZANTINE AND MEDIEVAL STUDIES “DAYS OF JUSTINIAN I", Skopje, 12-14 November, 2021

Special Thematic Strand for 2021: Ideology

Keynote speaker: Professor JOHN HALDON

Organized by the Institute of National History, Skopje, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje and University of Bologna, AHRM in partnership with Faculty of Theology "St. Clement of Ohrid", Skopje with the financial support of the Ministry of Culture and the City of Skopje.

Symposiarch: Mitko B. Panov

You can download the Call for papers: CFP 9th ISBS Days of Justinian I 2021Application form: pdf. Application Form 9th ISBS Days of Justinian I 2021


In Memoriam проф. д-р Васил Јотевски (1944 - 2021)

27.04.2021 -

На 23.4.2021 година по кратко боледување почина проф. д-р Васил Јотевски.

Проф. д-р Васил Јотевски е роден на 15.2.1944 г. во селото Горно Котори, Грција. Од 1954 г. живее во Скопје. Дипломирал и магистрирал на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“-Скопје, на Филозофскиот факултет -Институт за историја. Докторирал во 1998 г. на тема „Пиринскиот дел на Македонија во периодот 1948-1968“. Во Институтот за национална историја работел во периодот 1976-2009 година. Проф. д-р Васил Јотевски е автор на повеќе научни трудови од областа на историската наука. За колективниот труд „Историски атлас на Македонија“ е добитник на државната награда „Гоце Делчев“.


Завршна сметка 2020

13.04.2021 -

Завршна сметка 2020

Завршна сметка 2020

Повик за објавување прилози во списанието Гласник на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје

15.03.2021 -

ЈНУ Институт за национална историја – Скопје објавува повик за објавување статии, материјали и други прилози во списанието Гласник ‒ меѓународно научно списание на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје од областа на хуманитарните и на општествените науки.


Трудовите се доставуваат во електронска форма до секретарот на списанието, доц. д-р Наташа Диденко (natasadidenko@yahoo.com).


Крајниот рок за испраќање на материјалите е 15 мај 2021 година.


Повик ГИНИ 2021

Call For Papers 2021

Одбрана на докторскиот труд на м-р Косовар Баша на 3.2.2021 година.

28.01.2021 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 3.2.2021 ГОДИНА (среда) ВО 11.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТОТ М-Р КОСОВАР БАША ЌЕ ЈА БРАНИ ДОКТОРКАТА ДИСЕРТАЦИЈА СО НАСЛОВ:


Културни, образовни и научни аспекти на албанскиот печат во СФР Југославија 1974-1991


Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска.


Соопштение за одбрана на докторската дисертација на м-р Косовар Баша

Одбрана на докторскиот труд на м-р Исамед Бакиу на 1.2.2021 година.

28.01.2021 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 1.2.2021 ГОДИНА (понеделник) ВО 11.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТОТ М-Р ИСАМЕД БАКИУ ЌЕ ЈА БРАНИ ДОКТОРКАТА ДИСЕРТАЦИЈА СО НАСЛОВ:


ВУДРО ВИЛСОН И ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛИТЕ НАРОДИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И АЛБАНЦИТЕ


Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска.


Соопштение за одбрана на докторската дисертација на м-р Исамед Бакиу

КУЛТУРНА УРБАНА МЕМОРИЈА – МАПИРАЊЕ НА МЕСТАТА НА СЕЌАВАЊЕ (КУМ)

27.12.2020 -

Одбрана на докторскиот труд на м-р Енвер Садику на 19.11.2020 година

12.11.2020 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 19.11.2020 ГОДИНА (четврток) ВО 11.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТОТ М-Р ЕНВЕР САДИКУ ЌЕ ГО БРАНИ ДОКТОРСКИОТ ТРУД СО НАСЛОВ:МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИЗМАТА НА ФРАНЦУСКИТЕ ПАТЕПИСЦИ И ПЕЧАТ 1912-1919Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска.


Соопштение за одбрана на докторскиот труд на м-р Енвер Садику


Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус на студии-докторски студии на студиските програми Историја на Македонија и Културна историја и географија на Македонија кои ги исполнуваат условите


Одбрана на докторскиот труд на м-р Алирами Ибраими на 30.9.2020 година

23.09.2020 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 30.9.2020 ГОДИНА (среда) ВО 11.00 ЧАСОТ,
КАНДИДАТОТ М-Р АЛИРАМИ ИБРАИМИ ЌЕ ГО БРАНИ ДОКТОРСКИОТ ТРУД СО НАСЛОВ:


ВЛИЈАНИЕТО НА ТУРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ВРЗ ИСТОРИЈАТА НА ТУРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА (XIX ВЕК) (СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ)


Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска.


Соопштение за одбрана на докторскиот труд на м-р Алирами Ибраими на 30.9.2020 година

Учество на Институтот за национална историја на Саемот на книга 2020 во Скопје

07.09.2020 -

ЈНУ Институт за национална историја оваа година со своите изданија учествува на Саемот на книга 2020 кој се одржува од 8-14 септември на отворен простор кај Аква паркот во комплексот А1 АРЕНА - СЦ Борис Трајковски во Скопје.


Во рамките на Саемот на книгата 2020, ЈНУ Институт за национална историја ќе промовира дел од своите изданија. Промоциите ќе се овиваат во Промотивниот центар.


Распоред на промоции:


1. Проф. д-р Александар Симоновски

Миливој Трбиќ (1913-1947)

Датум: 9.9.2020 (среда) 11.00 часот

Промотор: проф. д-р Марјан Иваноски


2. Проф. д-р Марјан Димитријевски

Големите сили и Македонија во Втората светска војна (1939-1945)

Датум: 12.9.2020 година (сабота) 11.00 часот

Промотор: генерал Павле Арсоски


3.Проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска

Хигиенско-здравствените услови во Македонија 19 век

Датум: 14.9.2020 (понеделник) 11.00 часот

Промотор: проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска


4. “The Beginnings of Macedonian Academic Researches and Institution Building (19th ‒ Early 20th Century)”, Biljana Ristovska-Josifovska, Dragi Gorgiev (eds.).

Датум: 14.9.2020 (понеделник) 12.00 часот

Промотор: проф. д-р Владимир Јанев


5. Проф. д-р Драги Ѓоргиев

Танзиматски реформи и немуслиманите во Македонија

Датум: 14.9.2020 (понеделник) 13.00 часот

Промотор: проф. д-р Петар ТодоровОдбрана на докторскиот труд на м-р Џевахире Подворица - Красниќи на 20.8.2020

12.08.2020 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 20.8.2020 ГОДИНА (четврток) ВО 11.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТКАТА М-Р ЏЕВАХИРЕ ПОДВОРИЦА-КРАСНИЌИ ЌЕ ГО БРАНИ ДОКТОРСКИОТ ТРУД СО НАСЛОВ:


МАКЕДОНСКО - КОСОВСКИТЕ ВРСКИ 1918-1939 ГОДСоопштение за одбрана на докторскиот труд
Соопштение за одбрана на докторскиот труд на м-р Џевахире Подворица - Красниќи на 20.8.2020 година

Одбрана на докторскиот труд на м-р Нора Малиќи – Зулали на 21.8.2020

12.08.2020 -

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА-СКОПЈЕ, СООПШТУВА ДЕКА НА ДЕН 21.8.2020 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 11.00 ЧАСОТ, КАНДИДАТКАТА М-Р НОРА МАЛИЌИ-ЗУЛАЛИ ЌЕ ГО БРАНИ ДОКТОРСКИОТ ТРУД СО НАСЛОВ:


ЗАКОНОДАВНАТА ПОЛИТИКА НА БУГАРИЈА КОН ЕВРЕЈСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МОНОПОЛОТ ВО СКОПЈЕ КАКО СОБИРЕН И ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР (1941-1944 ГОД.)


Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска .Соопштение за одбрана на докторскиот труд.
Соопштение за одбрана на докторскиот труд на м-р Нора Малиќи – Зулали на 21.8.2020 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии

16.07.2020 -

Ве известуваме дека на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии, на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2020/2021 година.


Конкурсот можете да го најдете на следниов линк:
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-tret_ciklus_2020_2021.pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии

01.07.2020 -

Ве известуваме дека на 1.7.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ во учебната 2020/21.


Конкурсот можете да го најдете и на следниов линк:
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=187&glavno=40

In Memoriam проф. д-р Лазар Лазаров (1945 - 2020)

15.05.2020 -

Денес (15.5.2020) почина проф. д-р Лазар ЛАЗАРОВ. Професорот Лазаров е роден на 2.02.1945 г. во с. Зрновци, Кочанско. Основно училиште завршил во родното село, гимназија во Кочани и дипломирал на Филозофскиот факултет – Група историја во Скопје (1966-1970). Извесно време бил професор во гимн. „Г. Димитров” во Скопје, а потоа се вработил во Институтот за национална историја во Скопје, во Одделението за Народноослободителната војна и најновата историја (1971-2004). Магистрирал на темата „Општествено-политичките организации во обновата и изградбата на Македонија (1944-1948)” (1975) и докторирал на „Општествено-економскиот развој на НР Македонија (1944-1957)” (1984). Подоцна преминал на работа во ФОН во Скопје (2004). Професорот Лазар Лазаров е автор на повеќе научни монографии и статии од областа на историската наука.


Соопштение за одбрана на докторскиот труд од кандидатот м-р Ардијан Лиман

13.05.2020 -

На 20.5.2020 година, (среда) во 9,30 часот во Институтот за национална историја (голема сала) ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд под наслов


ДЕЈНОСТА НА АЛБАНСКИТЕ КЛУБОВИ ВО КОСОВСКИОТ И БИТОЛСКИОТ ВИЛАЕТ
(крајот на XIX - почеток на XX век)

од кандидатот м-р Ардијан Лимани


Call for Papers: 8th International Symposium "DAYS OF JUSTINIAN I", Skopje 13-14 November, 2020

10.05.2020 -

Call for Papers

8th International Symposium
DAYS OF JUSTINIAN I
Skopje, 13-14 November 2020
***
Organized by
Institute of National History, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje
University of Bologna
in partnership with the
Faculty of Theology St. Clement of Ohrid, Ss. Cyril and Methodius
University, Skopje
***
Confirmed keynote speaker
Professor Antonio Rigo (Ca' Foscari University of Venice)
***
with the financial support from the
Ministry of Culture and the City of Skopje

Below you can download Call for Papers and Application form.

8th Days of Justinian I 2020

Application Form Days of Justinian I 2020


Известување за новата редакција на списанието Гласник

10.04.2020 -

Известување за новата редакција на списанието Гласник


Известување за новата редакција на списанието Гласник


Усвоени Извештајот за работата на ЈНУ Институт за национална историја за 2019 г. и Програмата за работа на ЈНУ Институт за национална историја за 2020 година

09.03.2020 -

На 28.2.2020 г. се одржа 4. редовна седница на Советот на ЈНУ Институт за национална историја во проширен состав. На седницата, меѓу другото, беа разгледани и усвоени Извештајот за работата на ЈНУ Институт за национална историја за 2019 г. и Програмата за работа на ЈНУ Институт за национална историја за 2020 година.Извештај за работата на ЈНУ Институт за национална историја за 2019 година

Програмата за работа на ЈНУ Институт за национална историја за 2020 годинаЗАВРШНИ СМЕТКИ

05.03.2020 -
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2018

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855630314

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855978711

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855978529

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855978548


ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2019

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855630314

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855978711

ЗАВРШНА СМЕТКА БР. 160010855978548


Повик за објавување статии, материјали и други прилози во списанието Гласник на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје

24.02.2020 -

ЈНУ Институт за национална историја – Скопје објавува повик за објавување статии, материјали и други прилози во списанието Гласник ‒ меѓународно научно списание на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје од областа на хуманитарните и на општествените науки.Повик за објавување во списанието Гласник на ИНИ мк

Call for Papers enПотпишан договор за соработка меѓу Институтот за национална историја и Институтот за современа историја во Белград (Р Србија)

18.02.2020 -

На 14 февруари 2020 г. директорот на Институтот за национална историја, проф. д-р Драги Ѓоргиев, го посети Институтот за современа историја во Белград. Притоа беше потпишан договор за соработка меѓу двете институции кој опфаќа повеќе полиња во кои ќе се реализира соработката. Исто така, беа изнесени повеќе идеи за заеднички проекти и беше разменета литература од издавачката дејност на институтите.                       

Нови изданија на Институтот за национална историја, Скопје

27.01.2020 -
                               
 
                               
 
                               
 
                               
 

Втор уписен рок докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје –листa на примени кандидати

16.01.2020 -

Конечна листа на примени кандидати на трет циклус на студии (втор уписен рок) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

ОДЛУКА за утврдување на конечната листа на примени кандидати (втор рок).Втор уписен рок докторски студии – прелиминарни листи на студиските програми: Историја на Маедонија и Културна историја и географија на Македонија


Меѓународна научна конференција – „МАКЕДОНИЈА: ИСТОРИЈА, ЈАЗИК, КУЛТУРА – 70 ГОДИНИ ОД ЗАВРШУВАЊЕТО НА ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА (1949-2019)“

26.11.2019 -

На 30 ноември 2019 година во амфитеатарот на Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, во Скопје ќе се одржи Меѓународната научна конференција „Македонија: историја, јазик, култура – 70 години од завршувањето на Граѓанската војна во Грција (1949-2019)“.


Програмата може да ја преземете од линкот долу.


„Македонија: историја, јазик, култура – 70 години од завршувањето на Граѓанската војна во Грција (1949-2019)“Покана за јавна презентација на проектот Културна урбана меморија - Мапирање на местата на сеќавање

08.11.2019 -

Повик за учество на меѓународна научна конференција„МАКЕДОНИЈА: ИСТОРИЈА, ЈАЗИК, КУЛТУРА – 70 ГОДИНИ ОД ЗАВРШУВАЊЕТОНА ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА (1949-2019)“

24.10.2019 -

Три научни институти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Институтот за национална историја, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, заедно со Републичкото здружение на децата бегалци „Т’ГА ЗА ЈУГ“, покренуваат иницијатива за одржување меѓународна научна конференција по повод 70-годишнината од завршувањето на граѓанската војна во Грција.Конференцијата ќе се одржи на 30 ноември, именувана како:

„Македонија: историја, јазик и култура – 70 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција (1949-2019)“Организациониот одбор на меѓународната научна конференција објавува јавен повик за пријавување на текстови.Повик за учество на меѓународна научна конференција„Македонија: историја, јазик, култура – 70 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција (1949-2019)“Call for Papers: INTERNATIONAL CONREFENCE Shared Memories and National Movements in Modern Europe, Organized by the Institute of National History, Skopje and NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe), 25 – 27 June 2020

07.10.2019 -

CALL FOR PAPERS

INTERNATIONAL CONREFENCE
Shared Memories and National Movements in Modern Europe
Organized by the Institute of National History, Skopje and NISE
(National Movements and Intermediary Structures in Europe)
25 – 27 June 2020
Congress Centre, Ohrid, Republic of N. Macedonia


Call for Papers: INTERNATIONAL CONREFENCE Shared Memories and National Movements in Modern Europe,
Organized by the Institute of National History, Skopje and NISE)

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Историја на Македонија кои ги исполнуваат условите

03.10.2019 - Институтот за национална историј – Скопје ја објавува Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Историја на Македонија кои ги исполнуваат условите.

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Историја на Македонија кои ги исполнуваат условите
ред.бр. кандидат ментор прв циклус втор циклус
1. м-р Јасир Ислами проф. д-р Амет Шериф 8.07 8.8
2. м-р Емел Шериф-Мифтар проф. д-р Лидија Ѓурковска 9.09 9.8
3. м-р Мехмед Приштина проф. д-р Вера Гошева 9.15 9.88


Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски студииво учебната 2019/2020 година

27.09.2019 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми Историја на Македонија и Културна историја и географија на Македонија чиј организатор е Институтот за национална историја – Скопје.

Студиска пограма
(организатор/и)
Број на студенти Износ на трошоците за студирање
(во евра)
Научно подрачје на хуманистички науки
Културна историја и географија на Македонија - ЈНУ Институт за национална историја во соработка со Природно-математички факултет 60 4.500
Историја на Македонија - ЈНУ Институт за национална историја во соработка со Филозофцки факултет 75 4.500

Во износот на трошоците за студирање сe вклучени трошоците за: организирање нанаставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата.

Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 годинаСите останати елементи се содржани во Конкурсот за запишување студенти на третциклус-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјево учебната 2019/2020 година на следниот линк:


Call for Papers: 7th International Symposium "DAYS OF JUSTINIAN I", Skopje 15-16 November, 2019

23.05.2019 -

Call for Papers

7th International Symposium "DAYS OF JUSTINIAN I", Skopje 15-16 November, 2019.

Special Thematic Strand for 2019: Identities.

Confirmed keynote speaker: Professor Anthony Kaldellis

Organised by Institute of National History, Skopje, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje and University of Bologna, in partnership with Faculty of Theology St. Clement of Ohrid, Skopje.

Below you can download Call for Papers and Application form.

 

Application form 7th Days of Justinian I 2019

CFP 7th Days of Justinian I 2019

Проект „БАЛКАН КАЛЕИДОСКОП“

04.03.2019 -

Во текот на 2018 година, Институтот за национална историја беше партнер организација на проектот „БАЛКАН КАЛЕИДОСКОП“, кој беше реализиран во рамките на програмата „Европа за граѓаните“. Во проектот учествуваа повеќе организации од Босна и Херцеговина, Германија, Италија, Македонија, Словенија, Србија, Франција и Хрватска. Проектот се однесуваше на сеќавањата за Југославија и југословенските војни. Во реализација на проектот учествуваа и учениците и нивните професори по историја од скопските училишта ООУ „Браќа Миладиновци“ и СУГС Гимназија „Јосип Броз – Тито“.

Целта на проектот беше да се подигне свеста кај младите за негативните последици од крвавиот распад на социјалистичка Југославија со цел градење на потолерантни општества.

Во прилог е извештајот од проектот.

Проект „БАЛКАН КАЛЕИДОСКОП“

Повик на фондацијата Krzysztof Skubiszewski, за доделување стипендии

26.02.2019 -

Фондацијата Krzysztof Skubiszewski објави повик за доделување стипенди и за научноистражувачка работа на Универзитетот во Варшава или друг универзитет во Полска, во учебната 2019/2020 година.

Стипендиите овозможуваат спроведување научноистражувачка работа во областа на правото, политичките науки и современата историја.

Повикот и условите за доделување на стипендиите можеда се превземат тука.

Повик на фондацијата Krzysztof Skubiszewski, за доделување стипендии

Меѓународна научна конференција „Knowledge Еxchange in academic cultures through migration between and within Europe and The Blac Sea Region“

08.01.2019 - Во периодот од 11-12 јануари 2019 г. во просториите на МАНУ ќе се одржи Меѓународната научна конференција „Knowledge Еxchange in academic cultures through migration between and within Europe and The Blac Sea Region“ Програмата може да ја превземете од линкот долу.Меѓународна научна конференција „Knowledge Еxchange in academic cultures through migration between and within Europe and The Blac Sea Region“

Втор повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

18.07.2018 -

Пријавување

Прв рок за испраќање апстракти и биографии: 15 јуни 2018 г.

Втор рок за испраќање апстракти и биографии: 15 септември 2018 г.

Известување за прифаќање на раните пријави: 25 јуни 2018 г.

Известување за прифаќање на другите пријави: 25 септември 2018 г.

Пријавите треба да се испратат на следниве адреси:

aleksandar.manojlovski@gmail.com;

k.mircevska@yahoo.com

Повикот за учество на симпозиумот може да го превземете од линкот долу.

Втор повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Call for Papers: “Knowledge Exchange in Academic Cultures through Migration between and within Europe and the Black Sea Region (Until World War I and its Aftermaths)”

08.07.2018 -

Програмата во пдф формат може да ја превземете од линкот доле.

Call for Papers: “Knowledge Exchange in Academic Cultures through Migration between and within Europe and the Black Sea Region (Until World War I and its Aftermaths)”

Повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

06.06.2018 -

Пријавување

Прв рок за испраќање апстракти и биографии: 15 јуни 2018 г.

Втор рок за испраќање апстракти и биографии: 15 септември 2018 г.

Известување за прифаќање на раните пријави: 25 јуни 2018 г.

Известување за прифаќање на другите пријави: 25 септември 2018 г.

Пријавите треба да се испратат на следниве адреси:

aleksandar.manojlovski@gmail.com;

k.mircevska@yahoo.com

Повикот за учество на симпозиумот може да го превземете од линкот долу.

Повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

THE BEGINNINGS OF MACEDONIAN ACADEMIC RESEARCHES AND INSTITUTION BUILDING (19th - EARLY 20th CENTURY)

19.03.2018 -

Програмата во пдф формат може да ја превземете од линкот доле.

THE BEGINNINGS OF MACEDONIAN ACADEMIC RESEARCHES AND INSTITUTION BUILDING (19th - EARLY 20th CENTURY)

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. РИЛСКИ“ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ НА УКРАИНА

15.03.2018 -

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. РИЛСКИ“ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ НА УКРАИНА

ТЕМА: „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

ПРЕЗЕНТЕР: ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА РИСТОВСКА-ЈОСИФОВСКА

PRESENTATION IN THE INSTITUTE FOR ARTISTIC STUDIES, FOLKLORISTICS AND ETHNOLOGY "M.T. RILSKI "AT THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF UKRAINE

TOPIC: "INTERDISCIPLINARY RESEARCHES IN THE MACEDONIAN HUMANITIES"

PRESENTER: PROF. DR. BILJANA RISTOVSKA-JOSIFOVSKA

Документот во пдф формат може да го превземете од линкот доле.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. РИЛСКИ“ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ НА УКРАИНА

Завршна сметка за 2017 година

12.03.2018 -

Завршна сметка бр.160010855960314

Завршна сметка бр. 160010855978711

Завршна сметка бр. 160010855978529

Завршна сметка бр. 160010855978548

Фајлот во пдф формат може да го превземете од линкот доле.

Завршна сметка за 2017 година

Завршна сметка за 2016 година

12.03.2018 -

Завршна сметка бр.160010855960314

Завршна сметка бр. 160010855978711

Завршна сметка бр. 160010855978529

Фајлот во пдф формат може да го превземете од линкот доле.

Завршна сметка за 2016 година

INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORIAN-SLAVIST (SAINT PETERSBURG, 12 ‒ 17 SEPTEMBER, 2017)

28.12.2017 - International Congress of Historian-Slavist (dedicated to the theme “How to study the history of the Slavic World today?”) was held in Saint Petersburg (Russian Federation) from 12 to 17 September 2017. The Congress was organized by the Saint Petersburg State University, in the occasion of 150th anniversary of the Slavic congress 1867-2017. The Macedonian representative Prof. Biljana Ristovska-Josifovska from the Institute of National History in Republic of Macedonia presented a paper, as a part of the work within the project “Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region” (funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme).

CONFERENCE “KNOWLEDGE EXCHANGE. EUROPE AND THE BLACK SEA REGION, CA. 1750 – 1850” (UNIVERSITY OF GRAZ, 29‒30 SEPTEMBER, 2017)

26.12.2017 - The International Conference “Knowledge Exchange. Europe and the black sea region, CA. 1750 – 1850” was organized and held at The University of Graz (29‒30 September, 2017). The conference was part of the project “Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region”, a project funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. Download link in below the text. CONFERENCE “KNOWLEDGE EXCHANGE. EUROPE AND THE BLACK SEA REGION, CA. 1750 – 1850” (UNIVERSITY OF GRAZ, 29‒30 SEPTEMBER, 2017)

Гласникот на ИНИ, бр.1, Скопје 2017 достапен за слободно превземање

19.12.2017 - Од печат излезе Гласникот на Институтот за национална историја, број 1 за 2017 година. Овој број на Гласникот започнува со текстот „По повод 60 години од првиот број на Гласникот на Институтот за национална историја“ и содржи 18 научни статии, еден архивски материјал, 3 соопштенија, рецензии и прикази, како и една библиографија. Гласникот завршува со рубриката In Memoriam во сеќавање на Димитар Димулков. Главен и одговорен уредник е проф. д-р Драги Ѓорѓиев (директор на ИНИ), а, пак, Главен редактор на изданието е проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска. Гласникот е достапен за слободно превземање во електронска форма (пдф формат) од нашата интернет страница во рубриката Публикации или од линкот под текстов. линк за превземање:проба

Одржани годишни конференции, работилници и одбранети докторски дисертации на студиската програма Културна историја (докторски студии)

20.09.2017 -

Фотодокументацијата од одржаните годишни конференции, работилници и одбранети докторски дисертации на студиската програма Културна историја од трет циклус студии – докторски студии при Институтот за национална историја може да ја превземете од линкот под текстот.

Организатор: Институт за национална историја, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје

Раководител на студиската програма е проф. д-р Билјана Ристовска - Јософовска

Одржани годишни конференции, работилници и одбранети докторски дисертации на студиската програма Културна историја (докторски студии)


Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)

20.03.2017 -

Монографијата: Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски), подготовка и транслитерација Блаже Ристовски и Билјана Јосифовска - Ристовска (Скопје: Институт за национална историја, 2005), 242 стр. е доспапна за превземање во пдф формат на страната на проф. д-р Билјана Ристовска - Јосифовска на www.academia.edu.

Истата може да ја превземете директно преку овој линк.


Студиска програма Историја на Македонија (докторски студии)

28.02.2017 -

Потребата од проучувањето на богатото историско минато на Македонија резултираше со иницијативата за студиска група за трет циклус, насловена како „Историја на Македонија“. Станува збор за комплексни докторски студии преку кои определена историска проблематика се проучува на интердисциплинарно методолошко рамниште. Тоа значи и континуитет во надградување на знаењата на кандидатите од областа на историската наука, особено што во рамките на постдипломските студии на Институтот за национална историја - Скопје функционираат десет студиски групи во кој се обработуваат различни периоди и аспекти од историјата на Македонија и пошироко.

За време на докторските студии кандидадите - докторанди се здобиваат со продлабочено знаење од определен период и аспект од македонската историја, што им овозможува успешно да се соочат со предизвиците на научноистражувачката работа.

Во поглед на наставата, истата ја изведуваат истакнати професори и научни работници од Институтот за национална историја, а по потреба и професори од други универзитети и сродни институции од земјата и од странство.

Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години или вкупно шест семестри од кои првите два семестра се насочени кон апсолвирање на знаењата предвидени со Школата за докторски студии при УКИМ, како и на наставните предмети од предложената листа. Во текот на овие два семестра предвидени се и консултации со менторот. Во третиот семестар кандидатите се фокусирани на пријава на темата за докторска дисертација, а во наредните три семестри приоритетни се истражувачкиот процес и реализацијата на дисертацијата. Исто така пожелно е кандидадите да учествуваат на домашни и меѓународни симпозиуми и да објавуваат научни прилози во соодветните списанија.

Во текот на студиите предвидена е интензивна соработка со менторот, кој треба да го упати кандидадот во соодветната методологија и спецификите на обработуваната проблематика, што претставува солидна основа за формирање сериозен научен кадар, кој што ќе се занимава со проучување на историското минато на Македонија.

Студиската програма Историја на Македонија од трет циклус студии – докторски студии при Институтот за национална историја може да ја превземете од линкот под текстот. Раководител на студиската програма е проф. д-р Маја Ангеловска – Панова (angelovska_maja@yahoo.com)

Студиска програма Историја на Македонија (докторски студии)

Известување за собирање на материјали за новиот број на ГИНИ за 2017 година

27.01.2017 -

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека започна подготовката на новиот број на ГЛАСНИКОТ на Институтот за национална историја (ГИНИ) за 2017 година и ве покануваме на соработка со ваши прилози.

Ве молиме при подготовката на трудовите да се придржувате до упатството што е во прилог.

Прилозите треба да се достават во печaтена и во електронска форма кај проф. д-р Лидија Ѓурковска (lidija.dimitrijevska@gmail.com).

Крајниот рок за доставување на прилозите е 1. III 2017 год.

Со почит,

Редакцијата на ГИНИ

Известување за собирање на материјали за новиот број на ГИНИ за 2017 година

Студиска програма Културна историја на Македонија (докторски студии)

27.01.2017 - Студиската програма Културна историја на Македонија од трет циклус студии - докторски студии на Институтот за национална историја може да ја превземете преку линкот под текстов. Раководител на Студиската програма Културна историја на Македонија е проф. д-р Билјана Ристовска - Јосифовска (brjosifovska@yahoo.com) Студиска програма Културна историја на Македонија (докторски студии)

Гласникот на ИНИ, бр.1, Скопје 2016 достапен за слободно превземање

02.11.2016 - Од печат излезе Гласникот на Институтот за национална историја, број 1 за 2016 година. Овој број на Гласникот започнува со текстот „По повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски“ и содржи дваесет научни статии, два архивски материјали, пет рецензии - прикази, две соопштенија за одржани научни конференции и трибини, како и една библиографија. Главен и одговорен уредник е проф. д-р Драги Ѓорѓиев (директор на ИНИ), а, пак, Главен редактор на изданието е проф. д-р Катерина Мирчевска. Гласникот е достапен за слободно превземање во електронска форма (пдф формат) од нашата интернет страница во рубриката Публикации или од линкот под текстов.Гласникот на ИНИ, бр.1, Скопје 2016 достапен за слободно превземање

Гласникот на ИНИ, бр. 2, Скопје 2016 достапен за слободно превземање

01.11.2016 - Од печат излезе Гласникот на Институтот за национална историја, бр. 2 за 2016. Овој број на Гласникот ги содржи материјалите од меѓународната научна конференција „МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА ВО МОДЕРНИЗАЦИСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВО XIX – XXI ВЕК: ИСТОРИЈА – ПОЛИТИКА – ЈАЗИК КУЛТУРА – ЛИТЕРАТУРА“, (Скопје, 26-27 мај 2015година). Истиот е достапен за слободно превземање во електронска форма (пдф формат) од нашата интернет страница во рубриката Публикации или од линкот под текстов.Гласникот на ИНИ, бр. 2, Скопје 2016 достапен за слободно превземање

Меѓународна научна конференција на тема „Идентитетот и самоидентификацијата на балканските народи, етничките и верските малцинства по распадот на Југославија. Историја – политика – култура – јазик – медиуми“

01.11.2016 - На 12-13.10.2016 г. во Краков, Р.Полска се одржа Меѓународната научна конференција на тема „Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych po rozpadzie Jugosławii. Historia – polityka – kultura – język – media.“ (Идентитетот и самоидентификацијата на балканските народи, етничките и верските малцинства по распадот на Југославија. Историја – политика – култура – јазик – медиуми). На конференцијата со свои реферати учествуваа и претставници од Институтот за национална историја во Скопје. Во рамките на конференцијата се одржа промоција на Гласникот на Институтот за национална историја бр. 2 за 2016 година кој ги содржи материјалите од меѓународната научна конференција „Македонија и Полска во модернизациските процеси во XIX - XXI век: историја – политика – јазик – култура – литература“, (Скопје, 26-27 мај 2015 година). Гласникот го промовираше директорот на Институтот за национална историја - Скопје, проф. д-р Драги Ѓорѓиев.

Предавање на доц. д-р Дарко Стојанов на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

14.12.2015 - На 9. декември 2015 г. доц. д-р Дарко Стојанов од Институтот за национална историја во Скопје одржа предавање со наслов "Групни идентитети во доцната антика и раниот среден век". Предавањето се одржа во свечената сала на Факултетот за образовни науки во Штип како дел од трибината на тема „Идентитет и етницитет во средниот век“, од серијалот предвидени трибини со наслов „Идентитет и етницитет низ историјата“, во организација на Институтот за историја и археологија на Факултетот за образовни науки и Центарот за правно-политички истражувања на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Известување за собирање на материјали за новиот број на Гласникот на ИНИ за 2016 г.

04.12.2015 - Ве известуваме дека започна подготовката на новиот број на Гласникот на Институтот за национална историја за 2016 година и ве покануваме на соработка со ваши прилози. Ве молиме при подготовката на трудовите да се придржувате до упатството што е во прилог. Прилозите треба да се достават во печaтена и во електронска форма кај проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска (katemlad@yahoo.com). Крајниот рок за доставување на прилозите е 1. III 2016 год.Известување за собирање на материјали за новиот број на Гласникот на ИНИ за 2016 г.

Зборникот Балканот: луѓе, војни и мир достапен за слободно преземање

04.12.2015 - Балканот: луѓе, војни и мир, Материјали од Меѓународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја одржана во Скопје на 4-5. ноевмври 2013 г. е достапен за слободно преземање во електронска форма (pdf формат). Истиот може да се преземе од нашата интернет страница во рубриката Публикации.

Научна трибина по повод одбележувањето на 1000 години од смртта - убиството на цар Гаврил Радомир

03.12.2015 - На 2. декември 2015 г. во организација на Институтот за национална историја – Скопје беше одржана научна трибина по повод одбележувањето на 1000 години од смртта – убиството на цар Гаврил Радомир. Научната трибина ја отвори директорот на Институтот за национална историја, проф. д-р Драги Ѓорѓиев. Потоа следеше работниот дел организиран во две сесии.

Предавање на проф. д-р Драги Ѓорѓиев на Универзитетот Тракија во Едрене, Турција

03.12.2015 - На 4. ноември 2015 г. директорот на Институтот за национална историја во Скопје, проф. д-р Драги Ѓорѓиев одржа предавање во Институтот за балкански истражувања при Универзитетот Тракија, со седиште во Едрене, Р.Турција. Темата на предавањето беше Османлиската историја во македонската историографија.

Нов број на Гласникот на ИНИ

02.12.2015 - Од печат излезе новиот број на Гласникот на Институтот за национална историја за 2015 година. Истиот е достапен за слободно преземање во електронска форма (пдф формат) од нашата интернет страница во рубриката Публикации.

Предавање на проф. д-р Константинос Гиакумис - University of New York, Tirana

01.06.2015 - Институтот за национална историја има задоволство да ве покани на предавање на професорот д-р Костантинос Гиакумис од Њу Јорк универзитетот од Тирана, Република Албанија. Насловот на предавањето е „Contesting the Sacred in Space. Saint John Vladimir and the Westernmost Dominions of Tsar Samuel“. Предавањето ќе се одржи во петок (05.06.2015) во 10:30 часот во просториите на Институтот за национална историја. Предавањето ќе биде на англиски јазик. Професорот д-р Костантинос Гиакумис е заменик ректор на Њу Јорк универзитетот во Тирана. Неговиот истражувачки интерес е насочен кон повеќе области поврзани со доцно византиската и османлиската политичка, економска, социјална, религиозна и културна историја, историското образование на Балканот и управувањето со културното наследство.

Меѓународна конференција „Historiography and History Education in the South-Slavic and Albanian Speaking Regions“

30.05.2015 - Институтот за национална историја во соработка со Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија и Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung - Braunschweig (Сојузна Република Германија) има чест да објави дека на 3 и 4 јуни 2015 година во просториите на Националната Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (3 јуни) и Хотел Солун (4 јуни) ќе се одржи меѓународна конференција „Historiography and History Education in the South-Slavic and Albanian Speaking Regions“. На конференцијата ќе земат учество 15 научни работници од Македонија, регионот и Европа. На крајот од првиот ден (3 јуни) предавање ќе одржи и проф. д-р Натали Клејер од Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS на тема „Albanians, Slavs and others: elements of a shared history“.
Програма

Меѓународна конференција „Македонија и Полска во модернизациските процеси во 19 - 21 век: Историја - политика - јазик - култура - литература“

18.05.2015 - Институтот за национална историја има чест да објави дека на 26 и 27 мај во просториите на Порта Македонија и Институтот за национална историја ќе се одржи научна конференцијата „Македонија и Полска во модернизациските процеси во 19 - 21 век: Историја - политика - јазик - култура - литература“. На конференцијата ќе учествуваат 26 учесници од Македонија и Полска.
Програма
Во рамките на конференцијата на 26 мај во просториите на Порта Македонија ќе бидат промовирани и три зборника:
1. ПОЛСКО – МАКЕДОНСКИ ВРСКИ, Институт за национална историја, Скопје 2015
Промотори: Ирена Ставови - Кавка, Катерина Мирчевска
2. MACEDONIA IN 20 TH AND 21 ST CENTURY. HISTORY, RELIGION, CULTURE, LANGUAGE, LAW, POLITICS, Politeja Nо. 4 (30), Krakow 2014
Промотор: Драги Ѓоргиев
3. PRACE KOMISIJI SRODOKOWOEUROPEJSKIEJ PAU, tom XXII, Polska Akademia Umiejetnosci, Wydzial Histortczno – Filolozoficzny, Krakow 2014
Промотор: Мачеј Кавка

Предавање на директорот на ИНИ, проф. д-р Драги Ѓорѓиев

17.03.2015 - На 11 март 2015 година, директорот на Институтот за национална историја, проф. д-р Драги Ѓоргиев одржа предавање на Факултетот Artes Liberales на Варшавскиот универзитет. Професорот Ѓоргиев, кој ја истражува османлиската историја во предавањето насловено „Islam in Macedonia: Historical Aspects and Present Controversy“ се осврна на современите аспекти од егзистирањето на исламот во Република Македонија.
Линк

Меѓународна научна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија

17.12.2014 - На 18 декември во 11 часот во свечената сала на МАНУ по повод 70 години од возобновувањето на Еврејската заедница во Република Македонија (1944-2014) ќе биде отворена конференцијата „Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија“. На конференцијата учество ќе земат 39 научни работници од државата и странство. Програма

Нови изданија на Институтот за национална историја

17.11.2014 - Институот за национална историја има чест да објави нови публикации. Професоркита Ленина Жила го објави својот труд за односите меѓу Советскиот Сојуз и ВМРО на Тодор Александров, а пензионираниот научен работник на ИНИ, проф. д-р Милка Здравева објави збирка на нејзини статии и прилози кои се однесуваат на 18 и првата половина на 19 век. Исто така во последниот месец ИНИ ги објави и последните броеви на Гласникот на ИНИ за 2013 и 2014 година.

Конференција: Историографија и историско образование

15.10.2014 - Институтот за национална историја во соработка со Институтот за духовно и културно наследство на Албанците (Скопје) и Георг Екерт институтот за истражување на меѓународни учебници (Брауншвајг)/Georg Eckert Institute for International Textbook Research објавуваат повик за учество на академска конференција „Историографија и историско образование во јужнословенските и албанските говорни региони“ која ќе се одржи во Скопје, од 3 до 5 јуни 2015 година.
Целта на конференцијата е да обезбеди простор за академска дискусија за сложената транс-културна историја на регионот и за улогата на историското образование во создавањето на меѓусебните перцепции и односи. Конференцијата цели кон разбирање на минатото и особено на социјално-политичкиот контекст кој влијае на историографската продукција и во пишувањето историски учебници. Повеќе информации за конференција може да прочитате тука

Тркалезна маса: Илјада години од битката на Беласица и смртта на цар Самоил

12.09.2014 - Институтот за национална историја во рамките на неговата соработка со МАНУ за одбележување на значајни настани има чест да објави дека на 6 ноември 2014 година ќе се одржи тркалезна маса по повод илјада години од битката на Беласица и смртта на цар Самоил. Заинтересираните учесници можат да се пријават за учество со свои излагања на следниве тези:
1. Идеологија, идентитет, етницитет: воспоставување на Самоиловата држава,
2. Самоил во изворните материјали: конструкција-деконструкција,
3. Конфликтот со Византија: Самоил како воен стратег,
4. Дипломатските активности на Самоил,
5. Црковната организација во Самоиловата држава и
6. Самоил како дел од балканското и македонското културно наследство.
Сите заинтересирани учесници треба најдоцна до 15 септември да испратат пополнета пријава на romaion@gmail.com заедно со резиме од максимум 400 зборови.
Повеќе информации за тркалезната маса може да прочитате тука, а пријавата може да ја симнете тука.

Научен собир - АСНОМ и македонската држава

12.09.2014 - Институтот за национална историја има задоволство да објави дека во соработка со Македонската академија на науките и уметностите по повод 70 години од одржувањето на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година ќе организира научен собир со наслов „АСНОМ и македонската држава“. Собирот ќе се одржи на 21 ноември 2014 година. Заинтересираните учесници ќе можат да учествуваат со свои реферати на следниве теми:
1. Мотивите на македонскиот народ за определба за самостојност и сопствена државност до АСНОМ,
2. АНОМ - континуитет на македонската државност,
3. Од АСНОМ/НРМ/СРМ до Република Македонија,
4. Значењето на Авнојските и Асномските одлуки за конституирањето на Република Македонија како независна и самостојна држава по 1991 година,
5. Редефинирање на државноста од национален во граѓански модел,
6. Република Македонија денес и интерпретирањето на АСНОМ - 1944,
7. Новиот поредок во Светот и Европа и државноста на Република Македонија и
8. АСНОМ - поглед од надвор
Сите заинтересирани научни работници и истражувачи кои сакаат да земат учество на овој собир треба да се определат за некоја од наведените теми и да испратат резиме (максимум 400 зборови) на mantovska@manu.edu.mk најдоцна до 15 септември 2014 година. Повеќе информации може да прочитате тука

Предавање на доц. д-р Влада Ивановиќ - Институт за современа историја, Белград

09.09.2014 - Институтот за национална историја има задоволство да ве покани на уште едно предавање посветено на скорешното минато. Овој пат предавање ќе одржи доц. д-р Влада Ивановиќ на тема „Geburtstag: југословенските гастарбајтери во СР Германија и Австрија“. Предавањето ќе се одржи на 12 септември 2014 (петок) во 10:30 часот во просториите на Институтот за национална историја. Доц. д-р Влада Ивановиќ работи во „Институт за сувремену историју“ во Белград, а во исто време е научен соработник на катедрата за југоисточна Европа на Универзитетот Хумболт (Humboldt Universität) во Берлин. На предавањето д-р Ивановиќ ќе зборува на темата за југословенските „гастарбајтери“ во австриското и германското општество, тема која Влада Ивановиќ ја анализирал во својата докторска дисертација под наслов „Geburtstag pišeš normalno: Jugoslovenski gasterbajteri u SR Nemačkoj i Austriji“ објавена како монографија во 2012 година. Целта на книгата е да се покаже начинот на кој Југословените заминале на „привремена“ работа, што ги натерало на тоа, со какви проблеми се соочувале, каков било односот на средината во која пристигнале, но и каков бил односот на Југославија према нив, т.е. каква била миграционата политика на СФРЈ. Оваа книга, всушност, претставува прв историографски труд кој го третира прашањето на југословенските емигранти како важен дел од социјалистичкото југословенско општество.

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии

06.09.2014 - Институтот за национална историја објавува конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии (последипломски студии). Пријавувањето на кандидатите во првиот рок ќе се врши од 15 септември до 17 октомври 2014 година, а запишувањето на прифатените кандидати ќе се изврши на 23 и 24 октомври 2014 година. Вториот рок за запишување на кандидати ќе трае од 8 до 20 јануари 2015, а запишувањето на прифатените кандидати ќе се изврши на 26 и 27 јануари 2015 година. Конкурсот за запишување на студенти може да го симнете тука

Предавање на проф. д-р Радина Вучетиќ - Филозофски факултет на Универзитетот во Белград

04.09.2014 - Институтот за национална историја има задоволство да ве покани на предавање на проф. д-р Радина Вучетиќ, насловено „Кока - кола социјализам: југословенскиот социјализам на американски начин“. Предавањето ќе се одржи на 9 септември 2014 (вторник) во 10:30 часот во просториите на Институтот за национална историја Професор Радина Вучетиќ предава на катедрата за општа и современа историја при Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград. Нејзин најпознат труд е книгата „Кока - кола социјализам: Американизација југословенске популарне културе шездесетих година XX века“ која има доживеано неколку изданија. Во неа Вучетиќ ја анализира историјата на популарната култура во социјалистичка Југославија, земја со комунистичка идеологија спакувана во капиталистичко пакување. Држава, која во едно интервју таа ја дефинира како „земја во која се свирело и пеело рокенрол, но и револуционерни песми и песми за Тито, во која се гледале американски филмови, но се гледале и филмови за Народноослободителната војна, земја во која децата гледале цртани филмови на Волт Дизни, но ја давале и пионерската заклетва и носеле црвени марами, земја во која се пиело кока-кола, но се произведувал и руски квас, се одело на гитаријади, но и на слетови по повод Денот на младоста“. На предавањето во ИНИ, професор Вучетиќ ќе зборува токму за оваа американизација на југословенската поп култура.

Меѓународна научна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија

08.08.2014 - Институтот за национална историја има задоволство да објави дека во соработка со Еврејската заедница во Република Македонија и Македонската Академија на Науките и Уметностите организира меѓународна научна конференција по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората Светска војна (1944-2014) која ќе се оддржи на 18-19 Декември 2014 година во Скопје. Работни јазици на конференцијата ќе бидат македонски и англиски. Краен рок за доставување на апстракти е 30 септември 2014 година. Учесниците чии реферати ќе бидат одобрени ќе бидат известени најдоцна до 31 октомври 2014 година. Пријавите за конференцијата може да ги симнете тука

Меѓународна научна конференција „The Great War: Regional Approaches and Global Contexts“ (18-21.06.2014, Сараево)

21.05.2014 - Институтот за национална историја во соработка со други научни институти од Сараево, Регензбург, Љубљана, како и академиите од Унгарија и Бугарија е организатор на меѓународна научна конференција по повод стогодишнината од почетокот на Првата Светска војна: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts . Конференцијата ќе се одржи од 18 до 21 јуни во Сараево, Република Босна и Херцеговина. Целта на конференцијата е да ги разгледа причините, текот и политичките и економските последици од Првата Светска војна врз основа на нови историски истражувања во контекст на европската и поконкретно на балканската историја. На конференцијата ќе учествуваат повеќе од 150 историчари од повеќе земји од регионот и Европа. Програма

21.05.2014 - Институтот за национална историја во соработка со други научни институти од Сараево, Регензбург, Љубљана, како и академиите од Унгарија и Бугарија е организатор на меѓународна научна конференција по повод стогодишнината од почетокот на Првата Светска војна: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts . Конференцијата ќе се одржи од 18 до 21 јуни во Сараево, Република Босна и Херцеговина. Целта на конференцијата е да ги разгледа причините, текот и политичките и економските последици од Првата Светска војна врз основа на нови историски истражувања во контекст на европската и поконкретно на балканската историја. На конференцијата ќе учествуваат повеќе од 150 историчари од повеќе земји од регионот и Европа. Програма

11.02.2014 - Од неодамна, Институтот за национална историја е дел од CEEPUS програмата (Central European Exchange Program for University Studies). За академската 2014/2015 година ИНИ е партнер во мрежата "Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Europe".
Отсега, постдипломците, докторандите, како и дел од научниот кадар имаат можност да аплицираат за студиски престој на некој од партнерските универзитети на оваа мрежа, како на пример Централно европскиот универзитет од Будимпешта (CEU), Јагелонскиот Универзитет, Универзитетот во Белград, во Загреб, во Велико Трново и други.
Повеќе информации за CEEPUS може да се прочитаат на CEEPUS

18.12.2013 - Редакцијата на Гласникот на ИНИ започна со подготовка на новиот број на Гласникот за 2013 година. Сите заинтересирани можат да ги испратат своите прилози на доц. д-р Катерина Младеновска katerina.mladenovska@ini.ukim.mk
Крајниот рок за доставување на прилозите е 31.03.2014 година. При подготовката на прилозите, ве молиме, да се придружувате на постоечкото
упатство

29.11.2013 - На 30.10.2013 година турското историско друштво Türk Tarih Kurumu со седиште во Анкара (формирано во 1932 г.) единствена турска научна институција членка на здружението на европските академии, по повод 90 години од формирањето на Република Турција, во конкуренција на повеќе од 300 кандидати, во своите редови свечено прими 62 почесни и дописни членови. Повеќето од примените членови се познати историчари (османисти и турколози) од најпознатите универзитети и институти од повеќе од 28 земји, меѓу кои: САД, Канада, Англија, Јапонија, Франција, Германија, Полска, Италија, Холандија, Израел, Грција, Унгарија, Хрватска, Азербејџан, Саудиска Арабија, Кувајт, Јемен, Либан, Египет, Тунис и др.). Меѓу нив беа примени и проф. д-р Драги Ѓоргиев, османист - научен советник во Институтот за национална историја и проф. д-р Амет Шериф, османист - научен советник во Институтот за национална историја. Помеѓу повидните членови на ова друштво се наоѓаат Халил Иналџик, Кемал Карпат, Џемал Кафадар, Хит Лори и др.
Свеченото прогласување и церемонијата на облекувањето на свечената тога се одржа во хотелот „Чираган палас – Кемпински“ во Истанбул, во присуство на потпретседателот на Владата на Република Турција, Булент Аринч и на други видни јавни и научни личности.

Научна трибина - Од АВНОЈ, СФРЈ и СРМ до Република Македонија

24.11.2013 - На 29.11.2013 година во 11 часот по повод 70 години од Второто заседание на АВНОЈ (29.11.1943), во просториите на Институтот за национална историја ќе се одржи научна трибина под наслов „Од АВНОЈ, СФРЈ и СРМ до Република Македонија“. Модератор на трибината ќе биде проф. д-р Марјан Димитријевски.
програма

Меѓународна научна конференција „Балканот: луѓе, војни и мир“ (4-5.11.2013, Скопје)

09.11.2013 - На 4 и 5 ноември во просториите на ректоратот на универзитетот Св. Кирил и Методиј во организација на Институтот за национална историја, по повод 65 години од функционирањето на ИНИ, се одржа меѓународната научна конференција „Балканот: луѓе, војни и мир“. На отворањето на конференцијата говореа директорот на ИНИ проф. д-р Драги Ѓорѓиев и проректорот за наука на универзитетот Св. Кирил и Методиј проф. д-р Владимир Петрушевски.
На собирот учествуваа вкупно 88 историчари, политиколози, антрополози, лингвисти и научници од други области од Македонија и други земји од регионот и Европа, во текот на два дена ги презентираа своите видувања за феномените на војната и мирот. Учеството на научници од различни области требаше да даде интердисциплинарен и мултиперспективен поглед на значајни прашања и процеси кои оставиле трага на сите аспекти од животот на индивидуите и на општествата. Материјалите од оваа конференција ќе бидат објавени во посебен зборник.
Исто така, во рамките на конференцијата се одржа и тркалезна маса на тема „Македонија низ историските пресвртници (1878-1913-2001)“ организирана од Балканолошкото одделение на ИНИ.
За настанот, со идентичен наслов „Историјата да остане на науката, не на политиката“, известија и дел од електронските медиуми.
ALFA TV
SITEL

Најновиот број на Гласникот на ИНИ

09.11.2013 - Овој месец излезе најновиот број на Гласникот на ИНИ за 2012 година (год.56, бр.1-2) Главен редактор на изданието е проф. д-р Ирена Стефоска, а секретар доц. д-р Катерина Младеновска-Ристовска. Наскоро, најновиот број на Гласникот ќе биде постиран и на веб порталот.

Меѓународна научна конференција „Балканот: луѓе, војни и мир“ (4-5.11.2013, Скопје)

05.11.2013 - На 4 и 5 Ноември во просториите на ректоратот на универзитетот Св. Кирил и Методиј ќе се одржи меѓународната научна конференција: „Балканот: Луѓе, војни и мир“. На конференцијата се очекува да учествуваат 100 научни работници од Македонија и Европа кои ќе ги презентираат своите реферати и ќе дебатираат во три секции поделени според хронолошки и тематски принцип. Целта на овој научен собир, кој се организира по повод 100-годишнината од Балканските војни и 65-годишнината од основањето на ИНИ, е да поттикне дополнително интердисциплинарно истражување на феномените на војна и мир на Балканот (особено во Македонија), и да подобро да го разбере нивното влијание врз одредени историски процеси кои оставиле трага на сите аспекти од животот на индивидуите и општеството. Јазици: македонски и англиски. Програма

04.11.2013 -

10.10.2013 - На 16 октомври (среда) во 12:00 часот во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје, Институтот за национална историја ќе го промовира своето последно издание „Историја на Институтот за национална историја“ од проф. д-р Марјан Димитријевски. Трудот ќе го промовира проф. д-р Драги Ѓоргиев.

15.09.2013 - Институтот за национална историја објавува конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии (последипломски студии). Пријавувањето на кандидатите во првиот рок ќе се врши од 16 септември до 18 октомври 2013 година, а запишувањето од 8 до 20 јануари 2014 година. види повеќе

01.09.2013 - На 4 и 5 октомври 2013 г. Институтот на национална историја во соработка со Институтот за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје и Државниот архив на Република Македонија организира научен собир под наслов: Охридско-дебарското септемвриско востание (1913). Собирот ќе се одржи во Охрид (4 октомври) и Дебар (5 октомври) и на него ќе учествуваат 13 научни работници од Р. Македонија.

20.06.2013 - Редакцијата на Гласникот на ИНИ заврши со собирањето на материјали за новиот број (56 за 2012 г.)

20.05.2013 - ИНИ потпиша Меморандум за соработка со Институтот за Студии на Источна и Југоисточна Европа при Универзитетот во Регенсбург

10.05.2013 - ИНИ упати повик за учество на меѓународната конференција „Балканот: луѓе, војни и мир“ (4-5.11.2013, Скопје)

24.04.2013 - Тројца истражувачи од ИНИ ги промовираа своите научни трудови: Љубица Јанчева („Последните децении со СФРЈ“, Менора), Катерина Сарова-Мирчевска („Нова дестинација – нова татковина“, Аз-буки), Македонка Митрова („Кралството Србија и османлиска Македонија 1903-1913: Политика на интервенција“, Менора).

05.03.2013 - ИНИ потпиша Меморандум за соработка со Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија

05.02.2013 - во ИНИ е отворена изложба на историски фотографии

Институт за национална историја

Финансирано од
Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ